12 Pro מגמות Pro כי התרחבה התנועה Maker בשנת 2013 - 💡 Fix My Ideas

12 Pro מגמות Pro כי התרחבה התנועה Maker בשנת 2013

12 Pro מגמות Pro כי התרחבה התנועה Maker בשנת 2013


המחבר: Ethan Holmes, 2019

בחוץ על הגבול Pro Maker - שבו עושה עסקים עונה - 2013 היתה שנה מאורעות.

תריסר מגמות של יזמים, משקיעים וסטארט-אפים דחפו את גבולות תנועת היוצרים לשטחים חדשים.

הנה מבט עליהם, ללא סדר מסוים.אתה עשוי להתעניין

Maker Camp מכריזה על תוכנית שותפים חדשה

Maker Camp מכריזה על תוכנית שותפים חדשה


כריס Thorpe: 3D הדפסה המהפכה התעשייתית

כריס Thorpe: 3D הדפסה המהפכה התעשייתית


חברות חינם והכשרה עבור ותיקי ב TechShop

חברות חינם והכשרה עבור ותיקי ב TechShop


כיצד לבצע אישית (וניתן להסרה) Wrist משתתפות

כיצד לבצע אישית (וניתן להסרה) Wrist משתתפות